آخرین یادداشت ها

نمایش همه

نه دقیقه سخنرانی دکتر استفان آخن‌باخ رییس قبلی انجمن قلب اروپا و رییس فعلی گروه برنامه‌ی‌ریزی کنگره‌ی انجمن قلب اروپا

سی دقیقه گفتگو با دکتر احمد امین درباره‌ی موضوعی مهم

جمعه هیجدهم شهریورماه مرور بیماری مهم نارسایی قلب

پنلیست‌های چهارمین برنامه‌ی‌ آمبرلا
با موضوع نارسایی قلب

نمونه‌ی درست و دقیق یک فیلم کوتاه آموزشی برای آگاهی بخشی عمومی

برنامه‌ی کامل چهارمین برنامه‌ی آمبرلا با موضوع نارسایی قلب جمعه هیجدهم شهریورماه

تجربه‌ی یک برنامه‌ی آموزشی حضوری با دستیاران عزیز، چهاردهمین برنامه‌ی H&H academy

چهارمین برنامه‌ی آمبرلا مرور الف تا ی نارسایی قلب در چهار پنل

نمایش همه پیام ها